Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
Photo
คลาวเดีย มัซเซ็ตติ (คลาวเดีย หรือ คะเดีย)
คลาวเดีย มัซเซ็ตติ
วันเกิด12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
อายุ38 ปี
อาชีพนักแสดง
การศึกษาศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา


แสดงละครทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2534
โฆษณา
ถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสาร
แสดงแฟชั่นโชว์
พิธีกร
ภาพยนตร์-กองร้อย 501 ริมแดง (2536)
ผู้หญิง 5 บาป (2545).... จุ๋ม
Leave a comment
Name:
Comment: