Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
Photo
Website
| นายสุวิทย์ คุณกิตติ
วันเกิด17 ตุลาคม พ.ศ. 2500
อายุ60 ปี
การศึกษาจบมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA89) และพ.ศ. 2522 ได้ปริญญาตรี ทางเคมี และพ.ศ. 2523 ต่อปริญญาโทในสาขาเดียวกัน ที่ มหาวิทยาลัยเคนตักกี้สหรัฐอเมริกา และได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน

รางวัลที่เคยได้รับ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2528 ตริตราภรณ์ช้างเผือก

Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2530 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2534 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2536 มหาวชิรมงกุฏ

Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2548 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png พ.ศ. 2552 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ[3]

ผลงานที่ผ่านมา


การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น


พ.ศ. 2526 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น สมัยแรก ในสังกัด พรรคกิจสังคม


พ.ศ. 2528

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมสหภาพรัฐสภาโลก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น ต่อเนื่องอีกหลายสมัย (พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538 และ 2539)


พ.ศ. 2529 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2530

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คนไทยคนแรกที่ได้รับความไว้วางใจจาก สมาชิกรัฐสภา 120 ประเทศทั่วโลก เลือกตั้งให้เป็น กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาโลก


พ.ศ. 2533 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


พ.ศ. 2533 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ


พ.ศ. 2535

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการพรรคกิจสังคม (พ.ศ. 2535 - 2541)


พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


พ.ศ. 2540 รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ


พ.ศ. 2541 รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชวน 2 (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 , คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย)

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (จากการปรับ ครม. วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541)


พ.ศ. 2542 หัวหน้าพรรคกิจสังคม (พ.ศ. 2542 - 2543)

ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ในปี 2542 เพราะลูกพรรค ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข


พ.ศ. 2544 รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิณ 1 (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 , คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จากการปรับ ครม. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544)


พ.ศ. 2545 ถูกพรรคฝ่ายค้านยื่นถอดถอนจากตำแหน่ง รมต.ศึกษาฯ 2 ครั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 และ 10 พฤษภาคม 2545 ด้วยข้อกล่าวหาขัดเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีพฤติกรรมจงใจใช้อำนาจฝ่าฝืน กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2545 ต่อมาในการปรับ ครม. วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 นายสุวิทย์พ้นจากตำแหน่ง รมต.ศึกษาฯ กลับไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และนายปองพล อดิเรกสาร รับตำแหน่ง รมต.ศึกษาฯ แทน


พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จากการปรับ ครม. วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547)


พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรัฐบาลทักษิณ 2 (11 มีนาคม พ.ศ. 2548 , คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย)[2]


พ.ศ. 2550 หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน คนแรก (2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551)


พ.ศ. 2551รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ( 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551, คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย)

ประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม (17 ธันวาคม พ.ศ. 2551)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 ธันวาคม พ.ศ. 2551, คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย)

 

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2 สมัย


พ.ศ. 2528-2529 กรรมการบริหาร สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย


พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา


พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษสภาทนายความแห่งประเทศไทย


นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


อดีตประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี)


พ.ศ. 2547 นายกสมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาคมซีไอโอ (ประเทศไทย) คนแรก

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (17 ตุลาคม 2500) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงอุตสาหกรรม


นายสุวิทย์ คุณกิตติ เกิดที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จบมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA89) และพ.ศ. 2522 ได้ปริญญาตรี ทางเคมี และพ.ศ. 2523 ต่อปริญญาโทในสาขาเดียวกัน ที่ มหาวิทยาลัยเคนตักกี้สหรัฐอเมริกา และได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน


นายสุวิทย์ คุณกิตติ สมรสกับ นางลาวัณย์ คุณกิตติ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ 1. รัชนีวรรณ คุณกิตติ  2. ธนพรรณ คุณกิตติ  3. สุวิภา คุณกิตติ

Leave a comment
Name:
Comment:
11 comment(s)
 • #11
  ดำรง 15 Sep 2012 12:38 [1.4.161.60]
  คงหมดอนาคตแล้วตั้งแต่เป้นงูเห่า
 • #10
  top 9 Aug 2012 02:21 [58.8.131.127]
  ขอแชร์การลดน้ำหนัก 5กิโลในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีโยโย่

  หนูชื่อน้อง วุ่นเส้น นะคะ….ปกติหนูเป็นคนอ้วนนิดหน่อยแต่แบบสมบรูณ์คะ….แต่ ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรพอเข้า ใจได้นะคะ…. ในฐานที่บ้านของหนูเองอ้วนกันทั้งบ้านอยู่แล้ว…..น้ำหนักหนูปกติก็อยู่ ที่……ประมาณ67 กก.(ก็ ไม่เยอะนะค่ะ ลองดูส่วนสูงก่อนคะ) ส่วนสูงของหนูอยู่ที่…168ซม.หนูคิดของหนูเองนะคะว่ามันก็ไม่เยอะอะไร(ใน ความคิดของหนู) แต่พอตัวหนูเองเริ่มรู้วิธีการคำนวนน้ำหนักมาตราฐานแล้วก็ทำเอาหนูตกใจนิด หน่อยคะ….เกินมาตั้ง 15 กิโลแหนะ…. จนหนูมาสำนึกตัวอีกทีก็ตอนที่เสื้อผ้าเริ่มใส่ไม่ได้แล้ว เครียดคะ…. เพื่อนสนิทเริ่มทักคะ นึกว่าหนูเป็นหมูอ้วนคะ อิอิ(แต่ตอนนั้นขำไม่ออกนะคะ)เข้าใจเลยคะ การเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไง อยากเก็บตัวไปลดน้ำหนักซัก3เดือนเลย ที่เดียว แล้วก็เอาจริง คะ เคยลองมาเยอะคะ กับการลดน้ำหนัก ยาลดน้ำหนัก คอร์สลดน้ำหนัก อดอาหาร กินอาหารเสริมแทนข้าว มีปวดตัวบ้างแล้วแต่กิจกรรม แต่ไม่นานก็คืนสภาพเป็นหมูอ้วน บวกกับดูข่าวมาว่า….น้องที่ เรียนมอปลาย ที่เป็นพริตตี้ เค้ากินยี้ห่อเดียวกับหนูเลยคะ…..แล้วดันเสียชีวิต เพราะยามันไม่มี อ.ย. ด้วย หนูเลย ตัดสินใจเลิกคะ ปล่อยไปตามอัตภาพดีกว่า….จนเพื่อนหนูแนะนำให้รู้จักพี่คนนึงคะ…..เค้าทำ งานให้คำปรึกษาเกี่ยว กับด้าน….การลดน้ำหนักและความสวย ความงามโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อนในบรอดแนะนำเบอร์พี่เค้ามาเยอะเลย…..ก็เลย ลองโทรไปปรึกษาดูคะ บวกกับดูเวปเค้าแล้วเกิดความหวังอีกครั้ง เลยลองบอกต่อเพื่อนๆมานะคะ เวลา…ผ่านไปเดือนกว่าๆแล้วคะ ลดน้ำหนักได้ผลใน1สัปดาห์ แต่พี่เค้า บอกว่า…. อยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะ…..(พี่เค้าพูดตรงๆดี) เค้าบอกว่า….เคสหนูโชคดีคะ….กินยา ลดน้ำหนักมาแล้ว แต่ก็ยังลงได้เร็วกว่าคนอื่นๆนะคะ ตอนนี้น้ำหนักหนูอยู่ที่…. 59กิโลคะ มีความสุขมากๆคะ พบ กับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียว….ได้ผลจริงๆคะ….หนูเลยลองมาบอก เพื่อนๆต่อคะ
  ดูเวปเค้าได้ที่นี้นะคะ….>>>> http://meshielvingbrand.igetweb.com/<<<< หรือ โทรปรึกษาผู้เชียวชาญ นะค่ะ (K.ท็อป) >> 083-857-6324<<<
  <ถ้ามี LINE แอดมาก็ได้นะค่ะ >>> 085-111-6395<< ขอบคุนค่ะ
 • #9
  ploysaiichichi 15 Jun 2012 05:56 [180.183.103.119]
  เอามาฝากนะค่ะ^^ เคล็บลับเพื่อ... หุ่นที่สวย...

  *** คริส นะค่ะูู^^ พิสูจน์มาแล้วกับ สลิมเชฟ (Zlim Shap) เป็นอาหารเสริมลดความอ้วน สำหรับป้องกันไขมันใหม่ สลายไขมันเก่าเป็นวิธีลดความอ้วนที่เห็นผลเร็ว. ปลอดภัย มั่นใจได้สำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก เพราะมีอย. และมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ที่สำคัญเปรียบเสมือนเรามี คลีนิคลดความอ้วนที่ยังนำติดตัวไปได้ทุกๆ ที่ ตรงนี้แหละคือ ทีเด็ด! ของคริสค่ะ ทั้งมีการดูแลการเข้าโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ถ้าคุณเป็นคนนึงที่เบื่อกับการต้องเปลื่ยนไซด์เสื้อผ้าอยู่ตลอด.. หรือคบกะแฟนมาเป็นปีโดนบอกเลิกเพราะอ้วน! แต่ตอนนี้ Happy มากๆ ตื่นเต้นสุดๆ... เพราะ " ผู้ ห ญิ ง " หยุดสวยไม่ได้... เพื่อนๆคนไหนที่ เจอปัญหาคล้ายๆกัน ลองเข้าไปดูในเว็บได้น่ะ.
  เอาลิงค์มาให้ค่ะ...

  http://lady4zlim.igetweb.comg[ลิงค์ไม่ขึ้นcopyวางได้เลยค่ะ]
  http://lady4zlim.igetweb.com
  http://lady4zlim.igetweb.com

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่เค้าชื่อ พี่พลอยใส 083-3060300 , Pin BB : 23B73B66. พี่เค้าใจดี ค่ะ
  E-mail :Shop4slim@hotmail.com
  ***ในกรณีที่ K.พลอยใสไม่ได้รับสาย อาจจะติดลูกค้าเพระาลูกค้าเราเยอะจริงๆๆต้องขอโทษล่วงหน้า... แล้วจะติดต่อกลับทันทีค่ะ
  ยินดีให้คำแนะนำอย่างจริงใจ... สูตรลดน้ำหนักเห็นผลได้ ภายใน 1 สัปดาห์ *
 • #8
  aof 13 Jul 2011 02:34 [61.90.5.218]
  อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา หรือ มีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณเป็นอย่างที่ว่ามานั้น คุณได้พบโอกาสแล้ว The First Power System ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้ รายได้ที่คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์ จะดีแค่ไหนที่เงินมีใช้แบบไม่ขาดมือ บริษัท The First Power System ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม Part-time full-time สนใจดูรายละเอียดที่
  >>>> http://thefirstpowerofsuccesss.igetweb.com/ < < < < <
  >>>> http://thefirstpowerofsuccesss.igetweb.com/ < < < < <
 • #7
  kamol 7 Jul 2011 19:45 [49.228.50.249]
  ขอยกย่องชมเชย และขอให้กำลังใจสู้ต่อไปครับ
 • #6
  สงสัย 29 Jun 2011 14:22 [124.120.129.175]
  ที่ทำไปก็ดีมากอยู่ แต่หวังคะแนนเลือกตั้งมากไปป่าว น่าจะทำหลังจากเลือกตั้งมากกว่า จะได้สง่าแบบสุดๆได้ใจเต็มร้อยนะ
 • #5
  คนศรีสะเกษ 27 Jun 2011 18:20 [202.57.137.82]
  ขอบคุณที่ลาออกจากภาคีมรดกโลก ขอบคุณมากๆ คุณเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆ
 • #4
  คนชายแดน 27 Jun 2011 11:49 [125.26.115.77]
  ผมยอมที่จะอพยพ แต่ผมจะไม่ยอมเสียดินแดนให้เขมรอีก
 • #3
  คนข้างหลัง 27 Jun 2011 10:52 [118.173.4.117]
  ท่านเป็นคนที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกเรื่องเขาพระวิหารเพราะท่านคือตำนานคนแรกที่กล้าทำอย่างนี้หลังจากที่ นช.ทักษิณพยายามจะขายให้กับคนต่างชาติ ถ้าทุกอย่างสำเร็จเราคนไทยเป็นหนี้บุญคุณท่าน
 • #2
  honey 24 Jun 2011 13:41 [210.246.188.227]
  เห็นแก่ที่ท่านทำเพื่อบ้านเมืองเรื่องเขาพระวิหาร ขอให้กุศลส่งให้พรรคได้รับการเลือกเข้าสภาตามที่หวัง จะเลือกเบอร์ 14 ค่ะ
 • #1
  สงสัยจะพลาด 20 Jun 2011 15:52 [110.164.157.116]
  ประวัติน่ายกย่องพอควร อันที่จริงน่าจะมาอยู่กับ ปชป.จะได้ช่วยชาติบ้านเมืองได้เต็มกำลัง ซึ่งตอนนี้กำลังช่วยประเทศไทยกับเรื่องปราสาทพระวิหารขอให้ทำสำเร็จ
11 comment(s)