Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
News
Photo
Website
Abhisit Vejjajiva | อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มาร์ค)
Abhisit Vejjajiva
วันเกิด3 สิงหาคม พ.ศ. 2507
อายุ53 ปี
การศึกษาการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนอีตัน (Eton College) ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่เคยได้รับ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2535 : Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

พ.ศ. 2536 : Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ. 2538 : Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. 2540 : Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2541 : Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2542 : Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 

การได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2535 : 1 ใน 100 ผู้นำสำหรับโลกวันพรุ่งนี้, โดย World Economic Forum (องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองของโลก)

พ.ศ. 2540 : 1 ใน 6 นักการเมืองที่เป็นความหวังของเอเซีย, โดย นิตยสารไทม์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2540, “เสียงใหม่ๆ เพื่อเอเซียใหม่”

พ.ศ. 2542 : 1 ใน 20 ผู้นำสำหรับสหัสวรรษ ด้านการเมือง, โดย นิตยสารเอเซียวีค 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2552 : ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Economics Forume ที่เมือง Davosโดยเป็นผู้นำประเทศคนที่สองที่ได้รับเชิญ ถัดจากนายชวน หลีกภัย

ผลงานที่ผ่านมา


ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑ อาจารย์ประจำ (ยศร้อยตรี)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

ปี ๒๕๓๒ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ปี ๒๕๓๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ (สาธร,ยานนาวา, บางคอแหลม พ.ศ.๒๕๓๕/๑, ๒๕๓๕/๒)กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๓๘ และปี ๒๕๓๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๕ (ดินแดน, ห้วยขวาง, พระโขนง, คลองตัน) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๕๐ (๒๓ ธ.ค.๕๐)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนกลุ่ม ๖ พรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  
ปี ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๒ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ปี ๒๕๔๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ปี ๒๔๕๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีชื่อเล่นว่า "มาร์ค" เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ บุตรชายคนเดียว ในจำนวนบุตร 3 คน ของ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีพี่สาว คือ ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ ศาสตราจารย์หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก และ น.ส.งามพรรณ เวชชาชีวะ นักประพันธ์รางวัลซีไรท์ประจำปี พ.ศ. 2549 และผู้แปลวรรณกรรมเยาวชน


ในขณะที่อภิสิทธิ์ยังมีอายุไม่ถึงหนึ่งปี ครอบครัวเวชชาชีวะได้เดินทางกลับประเทศไทย ด.ช.อภิสิทธิ์ ได้เข้าเรียนระดับอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลยุคลธร ระดับประถมที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นได้ย้ายกลับประเทศอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่ โรงเรียนสเกทคลิฟ และเรียนต่อที่ โรงเรียนมัธยมอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเอกชน ระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของลอนดอน ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (philosophy, politics and economics, PPE) ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นับเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชานี้ ต่อจากพระยาศรีวิศาลวาจา


หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก ระหว่าง พ.ศ. 2530–2531 ได้รับการแต่งตั้งยศร้อยตรี ก่อนจะลาออกจากราชการกลับไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอีกครั้ง ปริญญานิพนธ์ของนายอภิสิทธิ์ได้รับการยอมรับในระดับดีมาก โดยเทียบได้กับเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย


ต้นปี พ.ศ. 2549 อภิสิทธิ์ได้รับปริญญา นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากการใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และต้นปี พ.ศ. 2554 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และในต้นปี พ.ศ. 2554 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง


อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ (สกุลเดิม ศกุนตาภัย) อดีตทันตแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คนคือ นางสาวปราง เวชชาชีวะ และ นายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะยังดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Leave a comment
Name:
Comment:
95 comment(s)
<1 2 3 4 5 6 7 >
 • #95
  น.ส.จุฑามาศ นานแกง 14 Mar 2013 09:50 [223.205.220.253]
  555555+
 • #94
  น.ส.จุฑามาศ นานแกง 14 Mar 2013 09:50 [223.205.220.253]
  อายุ49ปี
 • #93
  ปาม 23 Jul 2012 19:33 [110.168.199.163]
  อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิสคลาส มีเงินใช้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่ ไม่ต้องรอสิ้นเดือน ทำง่าย ได้เงินจริง คิดเงินทุกวัน จ่ายเงินทุกอาทิตย์ ตรวจสอบระบบได้ จะดีกว่ามั้ยที่เรามีอิสระทางด้านเวลาและการเงิน อยากรู้รายละเอียด คลิกได้ ไม่เสียเงินค่ะ เราไม่เฟค ไม่เมค ไม่ตอแหล อยู่แล้วค่ะ http://beside-group.com/id.php?id=64 หรือโทรติดต่อได้มาที่เบอร์ 028885950 **ขออภัยถ้ารบกวนคนที่ไม่ได้สนใจนะค่ะ
 • #92
  bb 21 Jun 2012 22:26 [1.4.186.24]
  หล่อ เก่ง เป๊ะ
 • #91
  พรรณิภา 13 Jul 2011 11:10 [182.93.192.118]
  รักอภิสิทธิ์ เหมือนเดิม
 • #90
  ตวงรัตน์ 7 Jul 2011 16:35 [61.7.128.249]
  สู้ๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ
 • #89
  nunee 6 Jul 2011 13:37 [118.175.68.14]
  เป็นกำลังใจให้นะคะคุณมาร์ค
 • #88
  นิ้ง 27 Jun 2011 18:28 [180.183.171.186]
  เป็นกำลังใจให้นะคะ อยากให้นายกมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเหมือนเดิม
  อยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาวสะอาด ต้องเลือกเบอร์ 10
 • #87
  สายลม........? 20 Jun 2011 13:28 [180.180.218.154]
  สู้ๆๆๆขอให้เรารักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์บ้านเมืองจะได้สงบสุขต้องเบอร์10จร้าให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์นำแนวทางทางการเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย
 • #86
  ไข่มุกอันดามัน 20 Jun 2011 12:50 [223.207.196.247]
  ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในคุณอภิสิทธิ์ ที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ไม่เคยมีประวัติการคดโกง ทำงานด้านการเมืองก็ไต่เต้ามาตามลำดับจนถึงตำแหน่งบริหารสูงสุดถือเป็นแบบอย่างที่ควรเอาอย่างไม่เหมือนใครบางคน พรรคการเมืองบางพรรค ที่มีเงินแล้วทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจและพ้นผิด ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นประชาชนกินข้างแกงอย่างเราๆ รับไม่ได้ครับ..........
 • #85
  เด็ก เมืองเกินร้อย 19 Jun 2011 21:12 [110.77.239.110]
  ยังไง ก้อรัก ๆ เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
 • #84
  วานิลลา 19 Jun 2011 21:03 [223.206.212.235]
  รักมากมาย คุณมาร์ค ไข่ลูกละ 10 บาท ก็จะซื้อก็คนมันรักง่ะ และจะเลือกเบอร์ 10 ด้วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • #83
  รักเบอร์ 10 19 Jun 2011 20:21 [125.25.75.81]
  คุณมาร์คของเรา มีทั้งชาติตระกูลดี การศึกษาดี (เรียนหนังสือมาเป็นอย่างดี) ไฉนเลยเป็นคนแบบนี้ ทำไมเป็นคนแบบนี้ เกิดมาเป็นคนแบบนี้ โตมาเป็นคนแบบนี้ ปัจจุบันเป็นคนแบบนี้ แก่ไปก็เป็นคนแบบนี้ แล้วประเทศไทยจะเป็นแบบไหน..................
 • #82
  @ 10 the best 19 Jun 2011 05:05 [118.175.54.247]
  @10 only only @10 @10 the best the best @10
  ต้องเบอร์10เท่านั้น
 • #81
  No 10 19 Jun 2011 05:01 [118.175.54.247]
  เบอร์10หนุ่มอี้แทนคุณอยู่เขตไหนไม่ค่อยเห็นน่าตาเลยระวังตัวหน่อยนะเวลาออกหาเสียงน่ะไอ้พวกมารชอบมาผจญมันคอยขัดขวางขอให้ธรรมมะจงชนะอธรรมตลอดไปเทอญ
95 comment(s)
<1 2 3 4 5 6 7 >