Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
Photo
Jing Tian | จิ่งเทียน
Jing Tian

Name : Jing Tian

Date of birth: 21 July 1989

Birthplace: Xi'an, China

Ethnicity: Chinese

Height: 167cm

Weight: 44kg

Star sign: Cancer

Blood type: o

Leave a comment
Name:
Comment: