Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
News
Photo
Wichien Podpohsri | พล.ต.อ.วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี (น้อย)
Wichien Podpohsri
วันเกิด14 มีนาคม พ.ศ. 2496
อายุ65 ปี
อาชีพตำรวจ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 28 ปริญญาโท คณะพัฒนบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร F.B.I. รุ่น 159, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388และหลักสูตรบริหารงานตำรวจ

ผลงานที่ผ่านมา


-รอง สว.ผ. 5 กก.สส.น.

-รอง สว.ผ. ศึกษาอบรม กก.นผ.บก.อก.บช.น.
  
-รอง สว.ผ.1 กก.สส.น. พระนครใต้
 
-ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ
  
-นายตำรวจราชสำนักประจำ
  
-ผู้กำกับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
  
-รองผู้บังคับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
   
-ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
   
-ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
  
-รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการ)
 
-รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่าผู้บัญชาการ)
  
-รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
  
-หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) (พ้น 25 ก.ย.พ.ศ. 2549)
  
-ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง)
  
-ที่ปรึกษา (สบ 10) และ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   
-ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

พลตำรวจเอก วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นบุตรของนายพจน์ และนางหนูเกตุ โพธิ์ศรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 28 ปริญญาโท จาก 3 สถาบัน คือ คณะพัฒนบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจบหลักสูตร F.B.I. รุ่น 159, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 และหลักสูตรบริหารงานตำรวจ จากประเทศอังกฤษอีกด้วย และต่อมายังได้ก่อตั้งเครือข่ายของ F.B.I. ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า F.B.I.N.A. แห่งประเทศไทย โดยถือเป็นสมาคมนักเรียนเก่าของ F.B.I. สถาบันแรกในโลกที่ก่อตั้งขึ้นนอกพื้นที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง


พล.ต.อ.วิเชียร ได้รับการติดยศ พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.) ซึ่งถือว่าครองยศ พล.ต.อ. ก่อนรอง ผบ.ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าคนอื่น ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมา พล.ต.อ.วิเชียร ถูกโยกมาดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคง และรับผิดชอบงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง (ศรส.ลต.ตร.) ตลอดจนงานดูแลความสงบในการชุมนุมทางการเมือง ซึ่ง พล.ต.อ.วิเชียร มีผลงานในเรื่องการควบคุมสถานการณ์ในวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับการยกย่อง


ชื่อของ พล.ต.อ.วิเชียร เป็นที่สนใจของสาธารณชนเมื่อได้รับคำสั่งจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 2 ครั้ง ซึ่งลาพักราชการตามคำสั่งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.วิเชียรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิเชียรได้เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญการการตำรวจแห่งชาติ เพื่อคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่รุมเร้าเนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ถูกสังคมบางส่วนเพ่งเล็งว่าเป็น "ตอ" ทำให้คดีลอบยิงนายสนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และสื่อในเครือผู้จัดการ ไม่มีความคืบหน้า ด้วย พล.ต.อ.วิเชียร มีภาพลักษณ์ของนายตำรวจที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


ชีวิตส่วนตัว พล.ต.อ.วิเชียร มีนามสกุลเดิมว่า "โพธิ์ศรี" แต่ได้นำชื่อของบิดามาเพิ่มต่อหน้านามสกุล มีชื่อเล่นว่า "น้อย" ขณะที่เพื่อน ๆ จะเรียกกันว่า "น้าน้อย" สมรสกับนางกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี โดยถือเป็นคู่เขยกับ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ มีบุตรชาย 2 คน และ บุตรสาว 2 คน คือ นางสาวชื่นสุข พจน์โพธิ์ศรี, นางสาวพัชรเพ็ญ พจน์โพธิ์ศรี, นายธนชัย พจน์โพธิ์ศรี และ นายกมลพัฒน์ พจน์โพธิ์ศรี (เฉพาะบุตร 3 คนหลัง มีข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่าเตรียมอุดมจาก triamudom-alumni.com)


พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ถือว่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญํติ ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นศูนย์ที่จักตั้งเพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนหน้านี้ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการควบคุมการชุมนุมจะได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นหรือ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง โดยหลังจากรับตำแหน่งนี้พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ได้แต่งตั้ง พลตำตรวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ เป็น(โฆษก ศอ.รส.)พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย และ พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์เป็น(รองโฆษก ศอ.รส.)และได้ออกใช้อำนาจตาม มาตรา 18 พรบ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ออกหมายเรียกกลุ่มพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยมารับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนด

Leave a comment
Name:
Comment: